Det nye styret består pr. mars 2021 av: 
  1. Ellen Beate Storre Leder
  2. Arne Haug Nestleder
  3. Gunnar Mathisen Sekretær
  4. Harald Kverne Kasserer
  5. Elisabeth Mathisen Styremedlem
  6. Marthe E.Myhrby Styremedlem
  7. Anita Pedersen Styremedlem
  8. Terje Kristofferstuen Styremedlem
  9. Tone Wölner Styremedlem IT
  10. Tone Ringli Vara
Lars Kristian Nygaard Revisor
Kategorier: HUNNDALSFORUM