Denne siden bearbeides

Hunndalen er et tettsted 3-4 km sør for Gjøvik, men vi regner også Bybrua, Mustadroa, Skansen, Breiskallen og Øverby/Øverbymarka inn under det vi her kaller Hunndalen. Omtrent 5000 innbyggere bor i denne bydelen. Bydelen har to barneskoler; Grande og Blomhaug og en ungdomsskole; Vardal. Bydelen har et rikt lag og foreningsliv. Hunndalsforum er en interesseorganisasjon for Hunndalen, stiftet i 2007 og er upolitisk og livssynsnøytralt. Vårt fokus er nærmiljø, trivsel og sosiale møtesteder. Vi ønsker å bidra til å gjøre Hunndalen til et bra sted vokse opp og leve for barn, ungdom, voksne og eldre. Vi setter fokus på å opparbeide hyggelige møtesteder og få til arrangementer der folk kan møtes til felles positive opplevelser. I 2014 fikk vi Gjøvik kommunes frivilligpris, noe som gledet oss stort. Saker og aktiviteter Bindeledd og samarbeidspartner overfor Gjøvik kommune og andre offentlige instanser Årlige Hunndalsdager Fokus på det flerkulturelle Hunndalen Opparbeidelse av aktivitetsområder og møteplasser som Hunndalen Folkepark, Elveparken og Folkets Hus! Jobber for trafikksikkerhet og et godt kollektivtilbud Trivselstiltak som quiz, julegateåpning, ski- og akedag Arrangør av temamøter med befolkning, virksomheter og det offentlige Ungdomsklubben HAFU

Days
/

Hours
/

Minutes
/

Seconds
  • hunndalen@hunndalen.no