Årsmøtet i Hunndalsforum avholdes 

Tirsdag 21/2/2023, 

kl. 18.00 på Globus Kafe’

Enkel bevertning

Saker til årsmmøtet må være styret i hendet innen 15/2/2023 til e-post: hunndalen@hunndalen.no

Velkommen Styret

Kategorier: HUNNDALSFORUM