Nytt år og nytt styre

Det nye styret består pr. mars 2021 av:  Ellen Beate Storre Leder Arne Haug Nestleder Gunnar Mathisen Sekretær Harald Kverne Kasserer Elisabeth Mathisen Styremedlem Marthe E.Myhrby Styremedlem Anita Pedersen Styremedlem Terje Kristofferstuen Styremedlem Tone Wölner Styremedlem IT Tone Ringli Vara Lars Kristian Nygaard Revisor